รายชื่อที่พัก/โรงแรมสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 HA National Forum ครั้งที่ 20

ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถานที่พัก/โรงแรม

ประเภทห้อง

ราคา

สำรองห้องพัก

การเดินทาง

แผนที่

1.       โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,600.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน (สำหรับ 1 คน) และ 2,000.-/ห้อง/คืน (สำหรับพัก 2 คน)

2,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2143 1234 ต่อ 8330, 8332

โทรสาร : 0 2143 1239

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

2.       โรงแรมลักซอร์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,300.-/ห้อง/คืน

1,400.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2192 4000

โทรสาร  : 0 2192 4049

คุณหทัยรัตน์ (ดี้) 086-3291402

คุณอา ไพ ชินวัฒนา (หลิน) 081-823-0235

มีรถรับ – ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

3.       โรงแรมทีเค พาเลซ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2574 1588 ต่อ 1113

โทรสาร  : 0 25742622

 

ไม่มีรถรับ - ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

4.       โรงแรมริชมอนด์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,800.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

2,700.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2831 8811

โทรสาร  : 0 2831 8877, 0 2831 8855

 

มีรถรับ – ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

5.       โรงแรมเบสเวสเทริน

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2992 6999 ต่อ 7264, 7266

โทรสาร  : 0 2992 6828

 

 

 

ไม่มีรถรับ - ส่ง

ใบจองห้องพัก

6.       โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

เตียงเสริม

 

1,600.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

1,000.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทร. 02-575-5599

ต่อ แผนกสำรองห้องพัก 1112-1114

แฟกซ์. 02-575-5655

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

7.       โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,700./ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

2,900.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2566 1020

โทรสาร  : 0 2928 1500

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

8.       โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,600.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2584 2222

โทรสาร : 0 2584 3888

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

9.        โรงแรมไอบิส อิมแพค เมืองทองธานี

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,800./ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 02-011-7800-04

 โทรสาร : 02 011 7999

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

10.    โรงแรมโนโวเทล

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Premier  เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Premier  เตียงคู่

2,500.-/ห้อง/คืน

2,500.-/ห้อง/คืน

3,700.-/ห้อง/คืน

3,700.-/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0 2833-4888 ต่อ 4710-4715

โทรสาร : 0 2833-4889

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

11.    โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Deluxe เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Deluxe เตียงคู่

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0 25917227

โทรสาร : 0 25917166

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

 

 

 

12. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ (เปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ)

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Deluxe เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Deluxe เตียงคู่

ราคา 1,500 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 1 ท่าน)

ราคา 1,700 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน)

ราคา 1,800 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 1 ท่าน)

ราคา 1,800 บาท รวมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน)

โทรศัพท์ : 0 2574 1648 ต่อ 2103

02- 574 1648 ต่อ 1

แฟกซ์ 02-574 1648 ต่อ 2127

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

13.   โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,500./ห้อง/คืน

1,500.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 02-969-0160-9 ( 24 ชั่วโมง )

มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

14.   ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

ห้องคู่ (Twin)  อาคารสัมมนา 1

ห้องคู่ (Twin)  อาคารสัมมนา 2

600.-/ห้อง/คืน

840.- -/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0-2504-8711-3

มีรถ Impact บริการ บริเวณ Top Supermarket ห้าง Bee Hive

โทรสำรองห้องพักเท่านั้น

15. โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่

ห้อง  Superior ราคาห้องพักเดี่ยว / ห้องพักคู่

ห้อง  Deluxe ราคาห้องพักเดี่ยว / ห้องพักคู่

1,400.-รวมอาหารเช้า

1,500.-รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 086-314-1352

ใบจองห้องพัก

แผนที่