เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
C2-202_Strategic development and Performance Measurement Practical Guidance.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
689
หัวข้อ
C1_202_รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อเร่งการพัฒนาบนฐาน 3C-PDSA.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
1849
หัวข้อ
B4-202_Various quality concepts and tools.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
587
หัวข้อ
B3-202_Review of the reviews & RCA square.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
872
หัวข้อ
B2-202_New HA Standards Ethical dilemma.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
750
หัวข้อ
B1-202_New HA Standards Clinical governance.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
745
หัวข้อ
A3-202_Effective standard implementation.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
858
หัวข้อ
A2_202_Update New HA Standards_20180314.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
895
หัวข้อ
B4-202 All.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2280
ไฟล์​ B4-202 All.pdf
หัวข้อ
B3-202 02 นพ.สุรพร ก้อนทอง 02.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
1924