เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
Care Process_A1146_การพัฒนารูปแบบการรักษาอาการวัยทองด้วยยาสมุนไพร
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
519
หัวข้อ
Care Process_A1134_การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเพื่อลดอัตรามารดาตกเลือดหลังคลอด
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
265
หัวข้อ
Care Process_A1126_การดูแลผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ..jpg
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
150
หัวข้อ
Care process_A1072_ ทันตแพทย์ไทย ยุค Thailand 4.0.docx
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
116
หัวข้อ
Care Process_A0885_การพัฒนาเครือข่ายดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) จังหวัดกาญจนบุรี รพ.พหลฯ สูง150xกว้าง95 23-01-2561
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
199
หัวข้อ
Care Process_A0546_การพัฒนาระบบการดูแลคลินิกชะลอไตเสื่อม
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
324
หัวข้อ
Care Process_A0459_ประสิทธิผลการดูแลช่องปากในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจและไม่ให้ความร่วมมือต่อสุขภาพช่องปากและการเกิดปอดอักเสบฯ
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
169
หัวข้อ
Care Process_A0546_การพัฒนาระบบการดูแลคลินิกชะลอไตเสื่อม
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
219
หัวข้อ
Care Process_A0412_พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
293
หัวข้อ
Care Process_A0388_การป้องกันภาวะชักในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Care Process
จำนวนดาวน์โหลด
385