เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
Medication-Management-System_A3033_พัฒนาระบบการใช้ยาNSAIDsอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ3ขึ้นไป.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
521
หัวข้อ
Medication management system_A3038_ฉลากยาอัจฉริยะ.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
482
หัวข้อ
Medication management system_A3019_MR รวดเร็ว สหสาขาร่วมใจ ผู้รับบริการปลอดภัย ระบบยาไทยแข็งแรง.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
447
หัวข้อ
Medication management system_A2682_สลับร่างค้นหาความเสี่ยง High Alert Drug.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
361
หัวข้อ
Medication management system_A2657_การพัฒนาระบบการสำรองยาต้านไวรัส ในคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลน้ำพอง (1).pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
332
หัวข้อ
Medication management system_A2443_Concurrent Trigger Tool for prevent Adverse Drug Events.jpg
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
308
หัวข้อ
medication management system_A2202_Ergotism อันตรายถึงพิการ ร่วมกันป้องกันการอันตรกิริยาจากยาเพื่อให้ผู้ป่วย HIV ปลอดภัย.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
326
หัวข้อ
Medication management system_A2195-โปรแกรมคิวมีชีวิต.jpeg
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
318
หัวข้อ
Medication management system_A2183 ผลการพัฒนาระบบการให้ยาHigh Alert Drugในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
663
หัวข้อ
Medication management system_A2050_ไม่ซ้ำเติมไต ปลอดภัยด้านยา.pdf
หมวดหมู่หลัก
Poster
หมวดหมู่ย่อย
Medication management system
จำนวนดาวน์โหลด
474