สรุปคะแนนหน่วยกิตวิชาชีพที่ได้รับในงานฟอรัม ครั้งที่ 20

สรุปคะแนนหน่วยกิตวิชาชีพที่ได้รับในงานฟอรัม ครั้งที่ 20

แพทย์

เภสัช 

นักเทคนิคการแพทย์

กายภาพบำบัด

ทันตแพทย์

พยาบาล 

15.5 คะแนน

13.5 คะแนน

17 คะแนน

15.5​ คะแนน

16.5​ คะแนน

อยู่ระหว่างการประสาน

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
Back