ข่าวกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดกำหนดการ

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
C1-205 01 นพ.ฉัตรชัย สิริชยานุกุล.pdf
หมวดหมู่หลัก
Medication Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
3140
หัวข้อ
2P Safety HA forum.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
4702
ไฟล์​ 2P Safety HA forum.pdf
หัวข้อ
C1-107 รวมไฟล์ (VDO+Sound).pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
2063
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จากบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สู่อารยธรรมใหม่
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
1882
หัวข้อ
B3_206_National Reporting and Learning System_Piyawan.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2859
หัวข้อ
(B1-B2)-102 01 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
Healthcare System with Quality and safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2511
หัวข้อ
B4-200 รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
1442
หัวข้อ
B3-200 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
1798
หัวข้อ
A4-202 Risk management through risk register.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
13956
หัวข้อ
A3-202 Effective Standard Implementation.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2983
หัวข้อ
วิสัยทัศน์ และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2103
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2393
หัวข้อ
โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
1983
หัวข้อ
201_หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก(ลงในห้องประชุม).pdf
หมวดหมู่หลัก
SHA and Patient-Centered Care
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
1822
หัวข้อ
107_A1-107_นพ ทรนง พิลาลัย Quality of Medical Care เรียนรู้ปัจจุบ.pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2137
หัวข้อ
202_C2_Strategic development and Performance Measurement Practical Guidance _fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
3004
หัวข้อ
202_B4_Various Quality Concepts and Tools_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2602
หัวข้อ
202_B2_New HA Standards Ethical Dilemma_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2706
หัวข้อ
202_B1_New HA Standards Clinical Governance_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2785
หัวข้อ
202_A4_New HA Standards risk management through risk register_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2787
หัวข้อ
202_A3_Effective standard implementation_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2304
หัวข้อ
202_C1_รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อเร่งการพัฒนาบนฐาน 3C-PDSA_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
2294
หัวข้อ
202_A2_Update New HA Standards_รวมวิทยากร_fina.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2697
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม