New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

14-17 MAR 2017

18th HA National Forum

 • 00
  Days
 • 00
  Hours
 • 00
  Mins
 • 00
  Secs
18th HA National Forum
INNER POWER, TOGETHER WE CAN

         การประชุมวิชาการประจาปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ระหว่าง  วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี เราจะมาค้นหาพลังจากภายในตัวเราและเปิดรับพลังภายในของเพื่อน ผสมผสานให้เกิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (creative design) สู่เป้าหมายที่ท้าทาย เกิดจุดร่วมที่เป็นรูปธรรมของการแปลงความคิดและพลังของแต่ละคนมาสู่การปฏิบัติ มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อผนึกกาลังร่วมก้าวมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่ชาวสาธารณสุขทุกคนใฝ่ฝันถึง ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม “มาสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันว่าเราทาได้ ด้วย Inner Power, Together We Can”

Read More

[ PROGRAMS ]

กำหนดการประชุม 18th HA National Forum
“พลังจากภายใน...เราทำได้ร่วมกัน” (Inner Power, Together We Can)
14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

11.00-12.30
Grand Diamond
Grand Diamond

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลและศูนย์บริการ สาธารณสุข

14.00
Grand Diamond
Grand Diamond

พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม

ผู้แทนโรงพยาบาล คณะกรรมการฯ แขกรับเชิญ และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Grand Diamond

16.00-16.30
Grand Diamond
Grand Diamond

พิธีเปิดการประชุมและมอบบประกาศนียบัตร

พิธีเปิดการประชุมและมอบบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

09.00-10.00
A1-200
Grand Diamond (200)

A1-200 ปาฐกถาพิเศษ

ปาฐกถาพิเศษ "พลังแห่งปัญญาญาณและเชาว์ปัญญา (The Power of Wisdom & Intelligence) สู่การเติบโตและยั่งยืน" ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

10.30-12.00
A2-200
Grand Diamond (200)

A2-200

ทำดีจากภายในแรงบันดาลใจของชีวิต: พระผู้ทรงส่งมอบแรงดลใจให้ประชา ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (บ.อินเตอร์แพค)

13.00-14.30
A3-200
Grand Diamond (200)

A3-200 People Centre Care

รับรู้เข้าใจก้าวข้ามปัญหาสุขภาพกายและใจไปด้วยกัน พลโท.นพ.การุณ เก่งสกุล, พิมมาดา บริรักษ์ศุภกร, พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ (สรพ.) *

15.00-16.30
A4-200
Grand Diamond (200)

A4-200 Ted Talk

จากความตั้งใจของชายคนหนึ่งส่งถึงสังคม

08.30-10.00
B1-200
Grand Diamond (200)

B1-200 คนค้นฅน..จากคนสู่ความหมาย

คนค้นฅน..จากคนสู่ความหมาย : ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (ทีวีบูรพา)

10.30-12.00
B2-200
Grand Diamond (200)

B2-200 "Inner Power & Employee Experience"

"Inner Power & Employee Experience" เปลี่ยนประสบการณ์เป็นงานบันดาลใจ" ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)

13.00-14.30
B3-200
Grand Diamond (200)

B3-200 Ted Talk

"ผู้หญิงก็ทำได้ถ้าใจมีพลัง" พญ.คุณหญิง พรทิพย์โรจนสุนันท์, สุฐิตา ปัญญายงค์, ดวงสมร บุญผดุง, ทิชา ณ นคร (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)

15.00-16.30
B4-200
Grand Diamond (200)

B4-200 ทำดีเพื่อพ่อ ต่อลมหายใจไร้ควัน

ทำดีเพื่อพ่อ ต่อลมหายใจไร้ควัน ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ), แอน ทองประสม , อี๊ด โปงลางสะออน, พญ.อารยา ทองผิว (รพ.เปาโล พหลโยธิน)*

08.00-08.30
Grand
Grand Diamond (200)

เก็บมาเล่าขาน เรื่องเมื่อวานนี้

เก็บมาเล่าขาน เรื่องเมื่อวานนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล (รพ.อุตรดิตถ์)

08.30-10.00
C1-200
Grand Diamond (200)

C1-200 How to

How to: Sustainable-Development-Goals of Thailand Healthcare

10.30-12.00
C2-200
Grand Diamond (200)

C2-200 ปาฐกถา...พิธีปิดประชุม

C2-200 ปาฐกถา... พิธีปิดประชุม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กระทรวงสาธารณสุข)

IMPACT Forum


IMPACT Forum Building, Popular Road, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120

IMPACT Forum Building, Popular Road

IMPACT Forum Building, Popular Road, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120

More Information